Allofams:
2.0 Animals and Animal Verbs > 2.1 Animals of the Chinese Zodiac > 2.1.4 Lagomorphs

#5732 CH *luózi MULE

A borrowing from Mandarin 騾子 luózi ‘mule’.

rnanalysislgidreflexglossgfnlanguagegrpidgrpnogrpgeneticcitationsrcabbrsrcidrn
35967157321814lo³¹|tse³¹mulenJingpho371.7.3.1Jingpho1Huang and Dai 92 TBLTBL0281.190
1856945732690lo³¹|tse³¹muleJingpho371.7.3.1Jingpho1Sun H 91 ZMYYZMYYC112.470
1856795732595lo⁵⁵|tsɿ⁵⁵muleGuiqiong343.2Qiangic1Sun H 91 ZMYYZMYYC112.170
35966857321811lɔ³¹|tsə⁵⁵mulenGuiqiong343.2Qiangic1Huang and Dai 92 TBLTBL0281.160
1857815357,5732595qu⁵⁵lu⁵⁵|tsi³³donkeyGuiqiong343.2Qiangic1Sun H 91 ZMYYZMYYC114.170
3597205357,57321813ku³³liu⁵³donkeynLyuzu343.2Qiangic1Huang and Dai 92 TBLTBL0282.180
50706857321996lò |tsɨ́mule {b}Qiang (Longxi)343.2Qiangic1Evans 99 QiangJPE-SQiang3510
35967357321817lo⁵⁵|tsɯ³¹mulenNung384Nungic1Huang and Dai 92 TBLTBL0281.210
1857185732269lo⁵⁵|tsɯ³¹muleAnong384Nungic1Sun H 91 ZMYYZMYYC112.440
50171957321982lɔ³¹ |zɛ³¹muleRawang384Nungic1LaPolla 03RJL-Rawang3230
50172057321982lɔ³¹ |zɛ³¹donkeyRawang384Nungic1LaPolla 03RJL-Rawang3240
35968157321825lɔʔ³¹|tsɿ³¹mulenAchang (Xiandao)446.1.1Burmish1Huang and Dai 92 TBLTBL0281.290
35968457321829lɔ³¹|tsɛ³¹mulenBola (Luxi)446.1.1Burmish1Huang and Dai 92 TBLTBL0281.320
35968357321828lɔ³¹|tsɛ³¹mulenLangsu (Luxi)446.1.1Burmish1Huang and Dai 92 TBLTBL0281.310
18569257321034lɔ³¹|tsɛ³¹muleMaru [Langsu]446.1.1Burmish1Sun H 91 ZMYYZMYYC112.430
35968257321827lo²¹|tse²¹mulenAtsi [Zaiwa]446.1.1Burmish1Huang and Dai 92 TBLTBL0281.300
18571757321693lo²¹|tse²¹muleAtsi [Zaiwa]446.1.1Burmish1Sun H 91 ZMYYZMYYC112.420
35969957321845lo³⁵|tsɿ³¹mulenGazhuo466.1.2.1Northern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0281.470
33495057321219lo³⁵|tsɯ³¹muleNusu (Northern)466.1.2.1Northern Loloish1Sun J 86 NusuJZ-Nusu0
18569357321215lo⁵⁵|tsɯ³¹muleNusu (Bijiang)466.1.2.1Northern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC112.450
33585457321220lo⁵⁵|tsɿ⁵⁵muleNusu (Southern)466.1.2.1Northern Loloish1Sun J 86 NusuJZ-Nusu0
18568357321662lo̱²¹|tsi³³muleYi (Mile)466.1.2.1Northern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC112.250
18570957321663lɒ⁵⁵|tsi³³muleYi (Mojiang)466.1.2.1Northern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC112.260
35968957321834lo³³|tsɿ³³mulenYi (Nanhua)466.1.2.1Northern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0281.370
18570857321664lo̱²¹|tsi³³muleYi (Nanhua)466.1.2.1Northern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC112.240
18568257321666la⁵⁵|tsɿ³³muleYi (Nanjian)466.1.2.1Northern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC112.230
35968857321833lɑ⁵⁵|tsɿ̄³³mulenYi (Weishan)466.1.2.1Northern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0281.360
3007905732700lo⁴²|tsi³³muleJinuo (Youle)476.1.2.2Central Loloish1Gai 86JZ-Jinuo0
285871m,m,5732943(a¹ mu⁵) law⁶-|tsï³muleLisu (Central)476.1.2.2Central Loloish1Fraser 22JF-HLL0
272054m,m,5732946a⁵⁵mɔ²¹ lɔ³³|tsɤ³³muleLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
1856845732942lo³³|tsɯ⁴⁴muleLisu476.1.2.2Central Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC112.270
2774655732946lɔ³³|tsɯ³³muleNLisu (Northern)476.1.2.2Central Loloish1Bradley 94 LisuDB-Lisu0
1856865732510la⁵⁵|dzɿ³³muleHani (Dazhai)486.1.2.3Southern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC112.310
35969357321839la⁵⁵|dzɿ³³mulenHani (Lüchun)486.1.2.3Southern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0281.410
3597435732,m,m1839la⁵⁵|dzɿ³³a³¹da³³donkeynHani (Lüchun)486.1.2.3Southern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0282.410
18571257321416lo³⁵|tsɿ³³muleHani (Shuikui)486.1.2.3Southern Loloish1Sun H 91 ZMYYZMYYC112.320
35969457321840lo³⁵|tsɿ³³mulenHani (Mojiang)486.1.2.3Southern Loloish1Huang and Dai 92 TBLTBL0281.420
1856895732311lo³³|tʂi³³muleBai (Bijiang)518Bai1Sun H 91 ZMYYZMYYC112.370
1856885732314lo³⁵|tsi⁴⁴muleBai (Dali)518Bai1Sun H 91 ZMYYZMYYC112.350
32591657321793lɔ |tsw 62muleBai (Dali)518Bai1Dell 81Dell-Bai1600
1857145732317lo⁵⁵|tsi³³muleBai (Jianchuan)518Bai1Sun H 91 ZMYYZMYYC112.360
35970057321846lo⁵⁵|tsɿ³³mulenBai (Jianchuan)518Bai1Huang and Dai 92 TBLTBL0281.480